<<

Deze 4 ontwerpen zijn zitbanken die samengesteld zijn uit houtresten. Die resten kunnen komen van bouwwerven, beschadigde paletten of gewoon restjes die ergens uit een vergeten hoek tevoorschijn komen. De uitdaging bestaat erin om een ontwerp te maken dat zoveel mogelijk van het 'geredde' hout op een functionele manier in de constructie verwerkt. En omdat het uiterlijk nogal ruw is, kunnen er ook gemakkelijk op termijn stukken vervangen worden. 

001ruwbouwbank
001ruwbouwbanken
straatbank
straatbank
splinterbank1
Bbankjes
<<